O nás

Základní škola Věrovany, okres Olomouc, příspěvková organizace, je malotřídní škola s ročníky I. stupně. MŠ pracuje ve školním roce 2023/2024 ve 3 odděleních. Výuka v MŠ i v ZŠ probíhá podle Školního vzdělávacího programu, sestaveného na základě závazného Rámcového vzdělávacího programu.

 • Jsme školami venkovského typu – malé, hravé, situované v klidném venkovském prostředí.
 • Máme pohodový pedagogický sbor.
 • Hýčkáme si naše nízkokapacitní třídy.
 • Všechny děti se mezi sebou dobře znají, tráví spolu přestávky,
  výchovy i mimoškolní aktivity.
 • Vedeme děti ke vzájemné úctě a toleranci, učíme je chránit
  naše životní prostředí.
 • Dopřáváme dětem oddych i výuku v prostředí školní zahrady.
 • Můžeme se pochlubit dobrým vybavením, informačně
  komunikačními technologiemi (interaktivní tabule,
  dataprojektor, PC a tablety), tradičními i netradičními
  učebnicemi a dalšími moderními pomůckami pro naplňování
  výukových cílů.
 • Pomáháme s individuální integrací žáků se specifickými poruchami
  učení a žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami. Ve škole pracuje
  speciální pedagog.
 • Dbáme na úzkou spolupráci s rodiči.
Základní škola a Mateřská škola Věrovany příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Věrovany příspěvková organizace